Bergyl

Bergyl

Jeg gikk i Remmendalen og noe fikk meg til å gå bort til et stort grantre. Det var akkurat som noe lyste der.

Jeg ser meg rundt og får opp et bilde av en liten figur på en en halv meter som sitter på en stubbe. Han har på seg brune nikkers og en vest i en dus grønnfarge. Det er noe på hodet, men formen får jeg ikke tak i. Jeg tenker at det er nok en nisse.

Hva vil du meg spør jeg. Han vil vise meg hva Bergyl er for noe. Han ber meg kjenne etter en energi form.

Jeg tar handa foran meg. Jeg kjenenr en svak motstand inne i håndflata. Når jeg beveger handa rundt er det som om jeg klapper på et halvt egg.

Nissen ber meg kjenne litt på utsiden av dette egget. Der kjenner jeg formen av enda et egg som er litt mindre enn det første. Det fins 5 slike rundt det første egget. De er sammenkopla til det andre egget med en tynn spiralvei. Tilsvarende spiralvei går også på den andre siden av det mindre egget og til et helt likt egg.

Jeg fortsetter og kjenne etter og oppdager i alt 5 slike egg. Slik er det på alle rundt det størst egget. Det fins mindre egg rundt disse eggene også. Det er 4 stykker rundt og 4 stykker etter hverandre. Rundt disse eggene er det 3 enda mindre egg og 3 etter hverandre og rundt de igen er det to rundt og to etterhverandre. Tilslutt er det kun en.


Bergyl energi felt

Bergyl er universet sine byggklosser. Straks en tanke er tenkt blir Bergyl strukturer laget.

Det fins lovmessigheter og man bruker det vha tanken.

En tanke skaper alltid Bergyl strukturer.

Varigheten avhenger av tanken og styrken.

Alt er interfernes og bevegelsen er spriraler.

Strukruen er fraktal og i 14 etasjer

Gylne snitt gjelder.

Alt blir en stående bølge når det er 7 like av noe man spør etter.

Dette er ingen teori. Det er der og det gølger lover. Bergyl strukturen med flest egg vinner.

Folk som kan dowsing kan teste selv.